Informatii Proiect

Proiectul de cooperare “Îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești prin acțiuni de cooperare între FLAG-uri”, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, in cadrul Măsurii III.4 – Activități de cooperare, in baza Contractului de finanțare nr. 451/24.09.2020, COD SMIS 139122. – www.zonepescaresti.ro își propune să contribuie la îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești ale FLAG-urilor partenere, printr-o serie de acțiuni menite să promoveze creșterea economică și incluziunea socială, precum și consolidarea parteneriatelor grupurilor de acțiune locală din domeniul pescuitului prin activități comune, în scopul creșterii capacității administrative a FLAG-urilor.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești și crearea unei viziuni strategice comune.

Scopul proiectului este crearea unei viziuni strategice comune puternice, pornind de la situația actuală pentru a determina direcția de dezvoltare viitoare a zonelor pescărești, viziune care să dea energie celor care o urmează, să construiască punți între trecut și viitor, să fie realizabilă pentru cei care o aplică, să respecte istoria, cultura, tradiția și valorile din zona pescărească, să evalueze realist și informativ posibilitățile de dezvoltare viitoare, să ofere direcții viitoare clare pentru dezvoltare, să inspire entuziasm și să încurajeze loialitatea, să reflecte atitudinea unică, comună a celor care au creat-o.

La nivelul parteneriatului, prin implementarea proiectului au fost definite si o serie de obiective specifice, printre care: îmbunătățirea capacității administrative a FLAG-urilor și facilitarea inovării prin dezvoltarea unei rețele virtuale care permite interconectarea facilă a partenerilor,   creșterea vizibilității POPAM şi promovarea proiectelor finanțate prin CLLD prin realizarea unui site comun al partenerilorcreșterea capacității de colaborare a FLAG-urilor de-a lungul Dunării prin crearea unei identități vizuale puternice, care să ne facă remarcați și memorabili prin realizarea în comun și diseminarea de materiale de informare și promovare a zonelor pescărești pe care le reprezintă,  formarea unei atitudini pozitive a elevilor din zonele pescărești ale FLAG-urilor partenere față de Dunare, activitatea pescărească si resursa piscicolă în sine.

Pentru atingerea obiectivelor specifice, parteneriatul a definit următoarele activități ale proiectului:

Activitatea 1. Schimburi de experiență și  bune practici privind dezvoltarea locală in zonele de pescuit, prin care ne propunem creșterea competitivității si performantei FLAG-urilor prin crearea si operaționalizarea unei rețele virtuale între FLAG-urile partenere, care să permită in mod facil schimbul de informații, experiență, know-how, învățare reciproca etc. prin utilizarea preponderentă a  tehnologiei informației si comunicațiilor (TIC).

Activitatea 2. Promovarea zonelor pescărești de-a lungul Dunării și creșterea vizibilității acestora prin:

2.1. Site de promovare și informare: prezența FLAG-urilor partenere în spațiul virtual printr-un site dedicat asociat cu un canal de youtube.

2.2. Realizarea și diseminarea de materiale de promovare: hărți ale zonelor pescărești partenere in proiect, atlasuri, almanahuri, alte materiale de promovare

2.3. Educație pentru societate: formarea unei atitudini pozitive a elevilor din zonele pescărești ale FLAG-urilor partenere fata de Dunăre, activitatea pescăreasca și resursa piscicolă in sine, prin derularea Concursului ”Dunărea noastră”

2.4. Conferința “Dezvoltarea durabila a zonelor pescărești de-a lungul Dunării”, în cadrul căreia se vor promova rezultatele proiectului.

La acestea se adaugă si cele 3 activități transversale ale proiectului, respectiv:

Activitatea 3. Auditarea proiectului         

Activitatea 4. Publicitate și informare

Activitatea 5. Managementul proiectului.