Proiectul “Îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești prin acțiuni de cooperare între FLAG-uri”

Asociația Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni (FLAG OLT – www.aglppo.ro), împreuna cu Asociația Grupul de Acțiune Locală în Domeniul Pescuitului Dunărea Veche – Brațul Măcin (FLAG MĂCINwww.flagbratulmacin.ro), Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud (FLAG TELEORMANwww.flagdunareadesud.ro), Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila (FLAG BRĂILAwww.pescuitbraila.ro) și Asociația Giurgiu – Tradiția Pescuitului Dunărean (FLAG GIURGIUwww.flag-giurgiu.ro) implementează in parteneriat, in perioada septembrie 2020 – septembrie 2022 proiectul de cooperare “Îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești prin acțiuni de cooperare între FLAG-uri”, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, in cadrul Măsurii III.4 – Activități de cooperare, in baza Contractului de finanțare nr. 451/24.09.2020, COD SMIS 139122.

Obiective


Proiect: Album monografic

Titlul proiectului: Pescuitul la Brăila - trecut, prezent şi viitor Be

Proiect: Festival 2

Titlul proiectului: Identitate și tradiție de-a lungul Dunării Benefici

FLAG Brăila

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei