Proiect: Hruba
Titlul Proiectului: Brăila -Tărâmul pescăresc de altă data 
Beneficiar: Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila
Valoarea totală a proiectului: 1.323.593,51 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 907.500 lei
Perioada de implementare: iulie 2018 – iulie 2020
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul general al proiectului a urmărit îndeaproape conservarea identității locale și promovarea potențialului zonei pescărești a județului Brăila, prin creșterea vizibilității și valorificarea tradițiilor și specificului zonei.
Obiectivul specific 1 - Realizarea unui spațiu destinat promovării potențialului zonei pescărești a județului Brăila prin reconversia funcțională a subsolului din strada Belvedere nr. 5, municipiul Brăila.
Obiectivul specific 2 - Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la specificul și tradițiile zonei pescărești a județului Brăila. 
Rezultatele proiectului: 
  • reconversia funcțională a unui beci construit la începutul secolului al XIX-lea într-un spațiu multifuncțional cu o suprafață de 198 mp, realizându-se astfel un cadru optim pentru realizarea de activități specifice de informare și documentare, în special, activități privind patrimoniul cultural și natural din teritoriul FLAG Brăila (ex. istorie, tradiții legate de pescuit etc.)
  • organizarea unei expoziții privind istoricul pescuitului la Brăila, incluzând documentarea pentru realizarea expoziției, pregătirea și vernisarea acesteia în spațiul reabilitat
  • itinerarea expoziției foto-documentare în teritoriul FLAG Brăila, în comunele Stăncuța, Tufești, Frecăței și Vădeni
  • organizarea de activități cultural-educative ce au ca scop îmbogățirea cunoștințelor tinerilor și copiilor prin prezentări audio-video, concursuri și dobândirea unor deprinderi practice, specifice pescuitului, etc.
  • crearea a 10 locuri de muncă
  • menținerea a 3 locuri de muncă