FLAG Măcin
Grupul de Acțiune Locală in domeniul pescuitului Dunărea Veche – Brațul Măcin este o asociatie cu personalitate juridică, constituita, în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, de catre reprezentanţi ai intereselor socio-economice din zona pescareasca Dunarea Veche – Bratul Macin, pentru pentru a desfasura activitati specifice implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche – Bratul Macin in cadrul Masurii III.2 – Punerea in aplicare a strategiilor de dezvolatre locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (inclusiv costuri de functionare si animare) – POPAM 2014-2020.

https://www.flagbratulmacin.ro/