Proiect: Ponton
Titlul proiectului: Reabilitare ponton debarcare/ acostare situat pe Faleza Dunării, Municipiul Brăila

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Brăila

Valoarea totală a proiectului: 1.385.526, 32 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 1.117.359, 94 lei

Proiect finanțat în cadrul POP 2007-2013

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului a urmărit reabilitarea unui ponton de acostare/debarcare și pregătirea lui pentru activități suplimentare în scopul creării condițiilor necesare promovării activităților economice și oportunităților de dezvoltare economică și socială în zona pescărească aferentă județului și municipiului Brăila.

Obiectivul specific 1 - Modificarea constructivă a pontonului de debarcare acostare astfel încât să se asigure necesarul privind creșterea traficului naval actual

Obiectivul specific 2 - Asigurarea la bordul navei a tuturor facilităților necesare întâlnirilor pentru un nr. de 35 de persoane

Obiectivul specific 3 - Crearea și dotarea corespunzătoare a 2 săli de conferință în vederea organizării întâlnirilor cu presa locală și națională,  investitorii, reprezentanții administrației publice etc. în scopul promovării patrimoniului local și a oportunităților de dezvoltare economică a zonei

Rezultatele proiectului:

  • un ponton de debarcare/acostare a fost reabilitat, dotat și pus în funcțiune în vederea creării condițiilor necesare promovării activităților economice și oportunităților de dezvoltare economică și socială în zona pescărească a municipiului și județului Brăila. In cadrul aceluiași proiect, pontonul a fost dotat și utilat cu bunuri și echipamente necesare bunei funcționări
  • au  fost create 5 locuri de muncă pentru exploatarea navei
  • au fost menținute 6 locuri de muncă pe perioada de implementare a proiectului